Saturday, January 12, 2008

PEWARIS MUTAKAMILABU MUHAMMAD

(UDMZ)


"Tumpuan utama dalam ‘Amal Islami ialah melahirkan barisan pewaris mutakamil (pewaris yang serba lengkap). Tarbiyyah kita mestilah melahirkan pewaris serba lengkap. Serba lengkap di sini bermaksud lengkap dengan hati Rabbani, akhlaq mukmin, Syaksiyyah Mukminah Kamilah, thaqafah yang tinggi dan jasmani cergas. Serba lengkap juga boleh bermaksud seorang pewaris itu terhimpun pada dirinya sebagasi da’ie, murabbi, pentadbir, perajurit, ‘abid, perancang dan pekerja dalam segala aspek demi kelancaran pencapaian matlamat. Merekalah anggota-anggota yang ingin kita bariskan untuk memikul tanggungjawab melaksanakan matlamat Manhaj Tarbiyyah Islamiyyah Harakiyyah. Segala jentera tarbiyyah perlu menjurus kepada melahirkan pewaris serba lengkap dan serba boleh. Dalam rangka menegakkan semula sistem Allah di bumi, Islam berhajatkan kepada barisan pewaris ini."


0 komen: